بیمه عمر و تامین آتیه + سپرده گذاری

در بیمه عمر بر خلاف بیمه تامین اجتماعی ، حق بیمه دریافتی از فرد بیمه شده در شرکت بیمه به عنوان سپرده قرار میگیرد و در پایان قرارداد کل وجه صندوق به علاوه سود آن به بیمه شده پرداخت میگردد.

علاوه بر تخصیص سود به حق بیمه های دریافتی ، شما میتوانید به منظور سرعت بخشیدن به میزان رشد اندوخته مالی صندوق و نیز جبران سالهای از دست رفته ای که بیمه عمر نداشتید و نیز ایجاد صندوقی با اندوخته مالی بیشتر در مدّت زمان کمتر ، مبالغی که برای آن برنامه ریزی ندارید در بیمه عمر به صورت سپرده قرار داده و سود تضمینی و سود مشارکت از 16 تا 22 درصد دریافت نمائید.

سود مشارکت تخصیصی به بیمه گذاران در سال 91 و 92 معادل 20 درصد و در سال 1393 به میزان 22 درصد بوده به ذخیره صندوق بیمه نامه افزوده شده است

حداقل میزان سود سالانه این بیمه نامه 16% بوده و بیمه پاسارگاد با توجه به توان سرمایه گذاری گروه مالی پاسارگاد وجوه حاصل از اندوخته های بیمه عمر و تامین آتیه بیمه گذاران خود را سرمایه گذاری نموده و علاوه بر تضمین سود سالانه ، 90% منافع حاصل از آن سرمایه گذاری را (حدوداً تا 22% سود مشارکت ) بین بیمه گذران بیمه عمر و تامین آتیه خود تقسیم و سرمایه آنان را سالانه تعدیل می نماید.

برخي از مزاياي طرح بیمه عمر و سپرده گذاری


1. پرداخت سود تضمینی 16%

2. افزایش سقف پوشش های بیمه ای در شروع قراداد

3. امکان برداشت مبلغ سپرده در هر زمان به درخواست بیمه گذار

شما علاوه بر دریافت سود از حق بیمه های واریزی خود می توانید مبالغی را که برای آن برنامه ریزی ندارید آن را به عنوان سپرده در بیمه نامه خود قرار دهید و هم از سود تضمینی بیمه نامه استفاده کنید و هم از افزایش مبالغ غرامتهای پرداختی تا سقف تعیین شده بهره مند شوید


سپرده گذاری در بیمه نامه مناسب کسانی است که می خواهند علاوه بر پرداخت حق بیمه مبلغ قابل توجهی را در صندوق خود قرار دهند و از مزایای آن استفاده کنند. یمه پاسارگاد سود سپرده را به صندوق بیمه نامه عمر و تامین آتیه بیمه شده واریز می کند.

مشارکت در منافع :

حداقل میزان سود سالانه این بیمه نامه 18% بوده و بیمه پاسارگاد با توجه به توان سرمایه گذاری گروه مالی پاسارگاد وجوه حاصل از اندوخته های بیمه عمر و تامین آتیه بیمه گذاران خود را سرمایه گذاری نموده و علاوه بر تضمین سود سالانه 90% منافع حاصل از آن سرمایه گذاری را بین بیمه گذران بیمه عمر و تامین آتیه خود تقسیم و سرمایه آنان را سالانه تعدیل می نماید.

باز خرید بیمه نامه :

بیمه نامه دارای ارزش بازخرید بوده و شما می توانید پس از پایان ماه ششم و پرداخت شش ماه حق بیمه ، اندوخته ایجاد شده را باز خرید نمایید.
مزایای ویژه بیمه نامه :

1- به منظور مقابله با تورم فرضی، به درخواست بیمه گذار مبلغ حق بیمه می تواندهر سال به میزان 5 تا 25 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
2- چنانچه در خواست افزایش حق بیمه را در سال های بعد نمایید، در صورت تمایل می توانید به همان میزان 5 تا 25 درصد و یا کمتر سرمایه بیمه عمر خود را نیز افزایش دهید.

اعطاي وام با سود پایین :

اندوخته پس‌اندازي شما در بيمه عمر و پس‌انداز با پرداخت حق‌بيمه شكل گرفته و دارائي بيمه‌نامه شما محسوب مي‌شود.شما مي‌توانيد در مواقع ضروري تا 90 درصد ارزش بازخريد اندوخته بيمه‌نامه خود وام دريافت كنيد.

این وام می تواند در مواقعی که شما نیاز ضروری به صندوق پس انداز خود دارید به شما کمک کند تا بتوانید در کمترین زمان ممکن از سرمایه خود برداشت داشته باشید.

نکته مثبت :

نکته خیلی مثبت این وام این است که هنگامی که شما وام دریافت می کنید پوشش های بیمه ای برای بیمه شده وجود خواهد داشت.

شرایط و میزان وام :

پرداخت وام در کوتاهترین زمان ممکن و بدون نیاز به هیچگونه تشریفات تا میزان 90% ارزش بازخریدی بیمه نامه. نرخ تسهیلات وام 4% بیش از نرخ سود محاسباتی برای تشکیل سرمایه خواهد بود.


نمونه جدول صندوق بيمه عمر بدون سپرده و فقط با پرداخت حق بيمه ماهيانه
حق بيمه پرداختي ماهيانهبعد از 10 سالبعد از 20 سالبعد از 30 سال
20 هزار تومان5/100/000 تومان35/000/000 تومان171/000/000 تومان
30 هزار تومان7/600/000 تومان52/000/000 تومان260/000/000 تومان
50 هزار تومان12/700/000 تومان89/000/000 تومان448/100/000 تومان
75 هزار تومان20/000/000 تومان143/000/000 تومان448/000/000 تومان
100 هزار تومان26/000/000 تومان185/100/000 تومان948/100/000 تومان

سرمايه دريافتي در سالهاي مختلف (تومان)

نمونه جدول صندوق بيمه عمر به همراه پنج میلیون سپرده
حق بيمه پرداختي ماهيانهبعد از 10 سالبعد از 20 سالبعد از 30 سال
20 هزار تومان19/000/000 تومان85/000/000 تومان376/000/000 تومان
30 هزار تومان22/000/000 تومان100/000/000 تومان482/000/000 تومان
50 هزار تومان27/700/000 تومان147/000/000 تومان700/000/000 تومان
75 هزار تومان35/000/000 تومان253/000/000 تومان973/000/000 تومان
100 هزار تومان42/000/000 تومان278/000/000 تومان1/250/100/000 تومان

سرمايه دريافتي در سالهاي مختلف (تومان)

هر گونه کپی برداری از مطالب و تصاویر این وب سایت بدون درج منبع ، منع قانونی و شرعی داشته و صاحبان آن ناراضی و مصداق حق الناس میباشد