پوشش های درمانی و مکمل بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد


home_insurance_for_business_2
هدف اصلی بیمه نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد ایجاد یک صندوق مالی و پس انداز برای بیمه شده می باشد ولی در کنار این نوع پس انداز، بیمه شده را تحت پوشش و حمایت درمان بیماری های خاص و پوشش های تکمیلی آن نیز قرار می دهد.پوشش های تکمیلی و درمانی بیمه عمر شاید در ذهن تداعی کننده بیماری، فوت و یا ناراحتی باشد ولی در اصل این گونه نبوده و یکی از مزایای مهم و اصلی این طرح پس انداز به شمار می رود.


بیماریهای خاص    غرامت از کار افتادگی    غرامت نقص عضو    هزینه پزشکی حادثه        غرامت فوت طبیعی  غرامت فوت حادثه   غرامت آتش سوزی

پوشش های درمانی و مکمل بیمه عمر

پوشش امراض خاص بیمه عمر و تامین آتیه بیمه پاسارگاد تا سقف 125میلیون تومان برای مجموع پنج نوع بیماری و هر بیماری تا سقف 25 میلیون تومان می باشد، و بیمه شده می تواند در هر زمان متناسب با مبلغ پرداختی از این پوشش برخوردار گردد.

֎ نکته قابل توجه در بیمه عمر پاسارگاد این است که در صورت استفاده از یک پوشش، امکان استفاده از پوشش های دیگر در همان سال یا سالهای بعد نیز وجود دارد که این یکی از بزرگترین مزایای بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد می باشد.

 بیماریهای خاص تحت پوشش:

  1⇐ سکته قلبی   2⇐ سکته مغزی   3⇐ جراحی عروق قلب    4⇐ سرطان     5⇐ پیوند اعضای اصلی بدن

این پوشش به شما این امنیت و آرامش را می دهد که اگر سرپرست خانواده بر اثر حادثه کاری، از کارافتادگی دائم و کامل برای وی اتفاق افتاد، تمامی حق بیمه را بیمه گر پرداخت کرده و در انتهای قرار داد تمامی موجودی صندوق به وی پرداخت می گردد. اين امر به ادامه پوشش خدشه‌ای وارد نمی‌كند و ساير شرايط بيمه ‌نامه‌ ادامه خواهد داشت. در پوشش جدید بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد، در صورت از کار افتادگی بیمه شده علاوه بر پرداخت حق بیمه ای که در قرارداد تعیین شده است مبلغیتا سقف 40 میلیون تومان به عنوان سرمایه و یا غرامت نیز به بیمه شده پرداخت می گردد.

֎(معافیت تا قبل از سن 60 سالگی امکانپذیراست)

پرداخت غرامت تا سقف 40 میلیون تومان

پایان نگرانی ها در مورد پرداخت هزینه های پزشکی حادثه و نقص عضو

بیمه پاسارگاد برای اولین بار در بیمه های عمر و تامین آتیه پوشش نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثه و همچنین پوشش هزینه های پزشکی حادثه را برای بیمه گذاران خود لحاظ کرده است. در این پوشش اگر بیمه شده بر اثر حادثه از کار افتاده و یا نقص عضو شودتا سقف 100 میلیون تومان پوشش بیمه داشته و می تواند از بیمه سرمایه (غرامت) استفاده نماید.

⇐ پرداخت غرامت تا سقف 100 میلیون تومان

همچنین بیمه شده در برابر خطراتی که بر اثر حادثه منجر به پرداخت هزینه های بستری و پزشکی می شود، پوشش داشته و شرکت بیمه تا سقف 10 میلیون تومان این هزینه ها را پرداخت می نماید.

֎(معافیت تا قبل از سن 60 سالگی امکانپذیراست)

⇐ پرداخت هزینه های بستری بر اثر حادثه تا سقف 10 میلیون تومان

در صورتی که سر پرست (بیمه شده) خانواده بر اثر فوت طبیعی از بین برود :

معادل 300 برابر حق بیمه پرداختی ماهانه + سرمايه اصلي، تا سقف 100 میلیون تومان به خانواده او (ذینفع قرار داد) پرداخت میگردد.

مثال : فردی که ماهانه با پرداخت 50 هزار تومان حق بیمه خود را بیمه می کند اگر بر اثر فوت طبیعی از بین برود طبق فرمول زیر به خانواده بیمه گذار غرامت پراخت می شود. مبلغ حق بیمه ماهانه 300X = پانزده میلیون تومان از لحظه شروع قرار داد فرد تحت پوشش بیمه فوت طبیعی قرار می گیرد.

֎ در زمان فوت بیمه شده علاوه بر غرامت فوت طبیعی ، سرمایه تشکیل یافته از محل حق بیمه (صندوق بیمه نامه) نیز به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد

⇐ پرداخت غرامت تا سقف 100 میلیون تومان

در صورتی که سر پرست خانواده (بیمه شده) در اثر حادثه از بین برود :

معادل 900 برابر حق بیمه پرداختی ماهانه + سرمایه فوت طبیعی + سرمايه اصلي، تا سقف 100 میلیون تومان به خانواده او (ذینفع قرار داد) پرداخت میگردد.

֎ چنانچه بیمه شده در طول مدت قرار داد در اثر حادثه فوت نماید علاوه بر غرامت فوت طبیعی، غرامت فوت حادثه و نیز سرمایه تشکیل یافته از محل بیمه (صندوق بیمه نامه) نیز به استفاده کنندگان از قرار داد پرداخت می گردد.

⇐ پرداخت غرامت تا سقف 200 میلیون تومان

پرداخت خسارت به علت آتش سوزی تا سقف 500 میلیون تومان
بیمه پاسارگاد چنانچه منزل مسکونی تعیین شده از سوی بیمه گذار در طول مدت بیمه به علت وقوع آتش سوزی، صاعقه و انفجار دچار حادثه شود.     
خسارت وارده را حداکثر تا مبلغ (500 میلیون تومان) تحت پوشش در بیمه نامه عمر و تامین آتیه پرداخت می نماید.
֎ نکته:  منشا آتش سوزی باید از داخل منزل باشد

 هر گونه کپی برداری از مطالب و تصاویر این وب سایت بدون درج منبع ، منع قانونی و شرعی داشته و صاحبان آن ناراضی و مصداق حق الناس میباشد