قوانین و شرایط بیمه عمر

 • سن بیمه شده از آغاز تولد تا سن 65 سالگی * سن بیمه شده + سال بیمه نباید از 70 بیشتر شود.
 • مدت این بیمه نامه بین ۵ تا 30 سال می باشد. * سن بیمه شده + سال بیمه نباید از 70 بیشتر شود.
 • حق بیمه ، بیمه گذار می تواند به اقساط شش ماهه، سه ماهه، سالانه و یا ماهانه تقسیط گردد.
 • شما مي‌توانيد تا 90 درصد ارزش بازخريد اندوخته بيمه‌نامه خود وام دريافت نمایید.
 • پس از پایان ماه ششم و پرداخت شش ماه حق بیمه ، اندوخته ایجاد شده را باز خرید نمایید.
 • شما میتواید حق بیمه را به میزان 5 تا 25 درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد
 • هر چه مبلغ حق بیمه بیشتر باشد پرداخت غرامت کلیه پوششها هم تا سقف تعیین شده
  افزایش پیدا میکند.
 • سپرده گذاری در بیمه عمر تاثیر مستقیم در افزایش جدول غرامت بیمه دارد.
 • پرداخت حق بیمه از تاریخ درج شده در دفترچه یک ماه مهلت پرداخت دارد.
 • بیمه شده نمیتواند همزمان از دو شرکت دو بیمه نامه داشته باشد.
 • بیمه شده یا ذینفعان بیمه عمر جهت دریافت بیمه عمر و یاغرامت پوششها از رزو حادثه فقط تا یک ماه فرصت دارند موضوع را به شعبه بیمه هر شهر اعلام و پیگیری کنند.
 • بابت هر پوشش بیمه ای مبلغ جزئی از حق بیمه پرداختی کسر میگردد که در سالهای بعد سود تخصیص یافته به صندوق ذخیره ،خود به خود این مبالغ رو پوشش میدهد

هر گونه کپی برداری از مطالب و تصاویر این وب سایت بدون درج منبع ، منع قانونی و شرعی داشته و صاحبان آن ناراضی و مصداق حق الناس میباشد